II. regionálny BTM - dorast+mladší žiaci

 
Na tomto turnaji štartovali iba traja naši zástupcovia, ale dosiahli veľmi dobré výsledky . Rastislav Michalec obsadil v kategórii dorastencov 5.-8. miesto, Rovnaké umiestnenie dosiahla aj Lucia Čapkovičová v kategórii mladších žiačok  a Tomáš Hyža skončil medzi mladšími žiakmi na 9.-16 mieste.   Všetkým ďakujem za dobrú reprezentáciu nášho stolnotenisového oddielu.        Karol Gajdoš st. , tréner