8.ročník  - 3.1.2015  - výsledky:

  Muži A+ B :              

                                     1. Vladimír Tibenský

                                     2. Miroslav Rábara

                                     3. Karol Gajdoš ml.

 

  Muži C + D:              

                                      1. Karol Gajdoš st.

                                      2. Patrik Sýkora

                                      3. Martin Matovič

 

 Žiaci :                           

                                       1.  Martina Čápková

                                       2.  Tomáš Matovič

                                       3.  Tomáš Hyža 

 

 Neregistrovaní:    

                                    1. František Vágovič

                                    2. Miroslav Lehuta

                                    3. Maroš Koricina

 
 

9.ročník   8. - 9.1.2016   - Výsledky

 
 
 
V tomto roku sme turnaj rozdelili do dvoch dní , 8.1.2016 hrali žiaci a 9.1.2016 muži .
 

Výsledky :

 

Novoročný turnaj-žiaci.xlsx (12986)      

 
 
 
Účastníci žiackeho turnaja , zľava D.Uváčik, T.Matovič, A. Rolenčík, S.Krajčovičová, L.Čapkovičová, T.Hyža(skrytý), P.Sýkora, L.Padyšák, M.Hulík. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.ročník  6.1. - 7.1.2017   

 
 
   
 
     Dvaja najlepší mladší žiaci: zľava Marek Hulík a víťaz Kristián Makovica
      Najlepší starší žiaci: zľava tretia Viktória Urbanovská, druhý Tomáš Hyža a víťazka Lucia Čapkovičová.
 
 
 
 
 
 
 Prví traja neregistrovaní -zľava starostka B.Krajčovičová
  F.Vágovič, J.Spáč a J.Lehen                                                              

 Registrovaní - zľava K.Gajdoš ml.,Š.Lehen, starostka B.Krajčovičová, M.Rábara                                                                                                          a Patrik Sýkora

 

Novoročný turnaj - 11.ročník.

výsledky turnaja 6.1.2018 (1) (1).xlsx (12143)

   

Novoročný turnaj - 12.ročník.

Novoročný turnaj 2019- žiaci.docx (12062)
TURNAJ 2019 -muži.docx (14554)