Priebežné rebríčky bodovacích turnajov BA-TT regiónu.

07.10.2018 19:20

Po prvých bodovacích turnajoch BA-TT regiónu si z našich žiakov najlepšie vedú Tomáš Hyža a Viktória Urbanovská . Obaja sú vo svojej kategórii na veľmi dobrých štvrtých miestach.  Medzi mladšími žiakmi je na peknom 10.mieste Marek Hulík , ktorý  je zároveň medzi staršími žiakmi na 15. mieste. V kategórii najmladších žiakov sú Maroš Eliáš a Marcel Matúš na 19.mieste z pomedzi 35. klasifikovaných. Vkategórii dorastencov a dorasteniek nemáme , žiaľ zastúpenie pre neúčasť našich hráčov. 

Karol Gajdoš st.