2016/17

 
 

Najbližšie termíny:

 
1. 4.  2017     SPM - staršie žiačky - Pezinok
 
1.4. 2017      SPM -starší žiaci - Vrútky 
 
9. 4. 2017    MReg.  BaTT - mladší žiaci + dorast     Moravský sv. Ján
 
15. 4. 2017    Žiacky turnaj v Bojničkách 
 
1. 5. 2017     MReg.  BaTT - najmladší a starší žiaci    Bratislava-Rača