Spoločné foto z členmi nášho oddielu, ktorých je len niečo nadpolovičná väčšina z celkového počtu.

Spoločné foto z členmi nášho oddielu, ktorých je len niečo nadpolovičná väčšina z celkového počtu.