Zľava V. Tibenský , L. Mužila, S.Novota, L.Pištej, M.Rábara, P.Sýkora, J.Čápka

Zľava V. Tibenský , L. Mužila, S.Novota, L.Pištej, M.Rábara, P.Sýkora, J.Čápka